7 sep 2019

Misbruk av gjesteparkeringen

Driftsstyret i Finstad park har over lang tid overvåket parkeringen på gjesteplassene. 

Selv om skilting klart og tydelig viser at dette kun er for gjester, viser det seg at fler-

tallet av de som parkerer her er beboere. 

Det er også tilfeller der man parkerer hengere og avskiltede biler på plassene som 

er dedikert gjester til Finstad park, for ikke å snakke om alle firmabilene som parkerer 

her. Avskiltede biler og hengere vil umiddelbart bli tauet bort.

                                   

Gjesteplassene er forbeholdt gjester og ikke beboere. Styret ser seg nå nødt til å 

iverksette tiltak. Vi akter heretter å håndheve parkeringsbestemmelsene strengere 

dersom dette ikke innen rimelig tid bedrer seg. Står du på gjesteplassen vil du få en 

advarsel. Flyttes ikke bilen får det konsekvenser. Gjentagende feil-parkering vil også

medføre borttauing. Gjelder også parkering ved blokkene inne i Finstad park hvor 

det også er godt skiltet. 

 

Beboere som parkerer på gjesteplassene risikerer heretter borttauing på egen risiko 

og regning.  

 

Derfor er vår oppfordring at de som bor her og bruker gjesteplassene snarest finner 

et annet sted å parkere!

 

Mulige løsninger

 

Styret har fått dispensasjon fra kommunen til å omdisponere p-plassene for forflytnings-

hemmede i carporten på gjesteparkeringen. Her vil det bli foretatt ny merking og det vil 

bli 5 HC plasser og 9 plasser vil gjøres tilgjengelig og tildelt beboere etter søknad. Blir 

det flere søkere enn plasser vil det bli foretatt trekning. Det er kun mulig å få leie en

plass pr leilighet, og plassen kan leies i 2 år mot en avgift på 300 kroner pr måned. Etter 

2 år foretas ny trekning. Dersom man får flere søkere vil de som ikke hadde plass 

forrige periode prioriteres. Den som får tildelt plass må selv sørge for å sette opp et skilt 

merket privat parkering eller helst med bilnummer. Da er plassen reservert leier og kun 

for den selv om den skulle stå ledig.

Informasjon om søknadsprosessen kommer senere.

 

Det gjøres også oppmerksom på at det ennå er plasser til leie i garasjen. Disse er eiet 

av enkeltpersoner.

 

                                                           Ski 4/9-2019

Driftsstyret Finstad park